ARKTINEN AJATUS / KALLA TANKAR (AAKT)

 

Arktinen Ajatus on erityisesti Tornionlaakson

musiikki- ja kulttuurihistoriaan perehtynyt yritys.

 

 

Kuva kertoo, että alueellamme eletään kolmen eri maan vaikututuspiirissä. Se, mikä entisestään lisää mielenkiintoa juuri täällä, on suomalaisten asutuksen sijoittuminen eri aikoina.

 

Entisiä suomalaisia tavataan niin meänkielisinä Ruotsista kuin kveeniä puhuvina Norjasta. Lisäksi alueella on vanha saamelaisasutus.

 

Tornionjokilaakso jakautui vuonna 1809 kahden eri valtion alueelle, Ruotsiin ja Suomeen, joka tuolloin oli Venäjän suuriruhtinaskunta.  Rajan veto jakoi ennen yhtenäisen kulttuuri- ja talousalueen kahteen osaan. Vaikka molemmat rajamaat, Suomi ja Ruotsi ovat nykyään molemmat EU:ssa, on valtioiden rajalla yhteistyön lisääntyessä kuitenkin aina kyse kahden valtion erilaisista laeista ja hallinnosta, joiden yhteensovittaminen tuo omanlaisensa ongelmat.

 

 

 

 

Arktinen Ajatus (Kalla tankar) är företag som har sitt fokus i Tornedalens musik- och kulturhistoria.

 

I Tornedalen lever man i påverkan av tre olika riken.  Dessutom finns i Tornedalen också gamla samesläkter.